ГФО за 2016

Годишен Финансов Отчет за 2016г. на НПО – „ГЕСТУС“

1  отчет-парични-потоци

отчет-за-стопанска-дейност

отчет-за-собствен-капитал

отчет-за-нестопанска-дейност

balans_npo_16